The title of your home page

coachande ledarskap – för den lärande organisationen

Alla vill vi bli sedda och bekräftade. Alla vill vi utvecklas och känna att vi har gjort ett gott dagsverke när vi går hem från jobbet. Tiden då vi behövde bli styrda och kontrollerade är, tack och lov, lika lång borta som Taylor själv. Det ledarskap som vinner mer och mer terräng är det coachande ledarskapet. Ett ledarskap som sätter stor tilltro till individens egen förmåga och inneboende kraft.

Vi lever alla i en värld där allt förändras. Snabbt. Tillgången till information är oändlig. Och vi tycks alla vara beroende av varandra i komplexa mönster. I en sådan värld måste var och en av oss ta ansvar för såväl vår egen utveckling som helhetens. Vi behöver inse att vi kommer befinna oss i ett livslångt lärande där vi ständigt är nybörjare. Det ledarskap som passar en lärande och ständigt föränderlig organisation är det coachande ledarskapet som fokuserar på egenansvar, lärande och utveckling.

lär dig grunderna och teknikerna för ett coachande ledarskap

Det coachande ledarskapet är en kurs som vänder sig till dig som vill använda det coachande förhållningssättet i din ledarroll. Kursen är praktiskt inriktad och mellan de teoretiska avsnitten ges utrymme för både träning och erfarenhetsutbyte. Du kommer att lära dig de nödvändiga grunderna och de viktigaste teknikerna för att du ska kunna använda det coachande ledarskapet i din vardag.

Ur innehållet:

 • Grunderna i det coachande förhållningssättet
 • Fyra coachningsfärdigheter
  • bygga goda relationer
  • aktivt lyssnande
  • effektiva frågor
  • konstruktiv feedback
 • Det coachande samtalet
 • Det coachande gruppmötet.

ditt nästa steg

Coachande ledarskap ges internt på företag. Upplägget varierar på 1 – 3 dagar beroende på behov och önskemål.

För mer information ring mig på 0708 42 94 98 eller skicka ett mail till marie(at)klarblacoaching.se.

andra sidor som kan vara av intresse:

 • Du kan läsa mer om mig och Klarblå här.
 • Om du hellre vill bli coachad själv ska du läsa mer om mina coachingtjänster här.


Klarblå Coaching, Storvägen 24, 236 42 Höllviken

mobil 0708 428498, e-post marie(at)klarblacoaching.se

© Copyright Klarblå Coaching 2016