The title of your home page

coaching för dynamiska ledningsgrupper

I din ledningsgrupp är ni flera olika individer. Med varierande personligheter och temperament. Var och en med sin unika skicklighet, kunskap och erfarenhet. Olikheter skapar dynamik. Det vet vi båda. Utmaningen ligger i att skapa en balans mellan individ och grupp. Mellan kreativa diskussioner och konkreta handlingsplaner. Mellan förnuftiga argument och känslomässiga värderingar. Att skapa en dynamisk helhet av flera, i sig, dynamiska delar. Ett sammansvetsat team som rör sig mot ett och samma mål.

Som grupp är ni ambitiösa och effektiva. Vill få mycket gjort. För det är mycket som ska hinnas med och avhandlas. Det blir sällan tid till eftertanke, långsiktighet eller ett utifrån perspektiv. Ni pratar om det. Förstår vikten av det. Men det tycks aldrig finnas tid. Annat behöver prioriteras. För att nå mål och deadlines. Och ändå. Ni vet att ni hade vunnit på det.

Ni känner varandra väl. Åtminstone några av er. Tycker att ni har högt i tak. Men ändå känns det ibland som om det ligger något outtalat och skaver. Du har tänkt ta upp det. Många gånger. Men det verkar alltid olämpligt. Agendan behöver följas. För allas skull. Och ändå. Det påverkar er alla.

coaching som gör skillnad

För att bli ett sammansvetsat team behöver ni känna varandra väl. Och jag menar väl. Inte bara på ytan. Styrkor såväl som svagheter. Muskler såväl som akilleshälar. Transparens och ärlighet bygger tillit. Och tillit är grunden för alla goda samarbeten. Tillsammans med mig kommer ni att lära känna varandra på djupet. Som individer men också som de lagspelare ni behöver vara för att bygga ert framgångsrika team.

Ni kommer att bygga från grunden. Med värderingar, syfte och vision som bärande pelare. Och jag. Jag kommer att utmana. Få er att vända och vrida. Så att det blir mer än fina ord. Få er att leva det ni tror på. Så att orden får en mening både för er och för dem som ser er. För visst är det så, att ett sant ledarskap förtjänas. Det utses inte.

Sedan drar ni upp riktlinjer och handlingsplaner. Börjar gå dit ni vill. Och jag. Jag kommer att finnas med för att påminna er. Om det som är viktigt. Om värderingarna och visionen. Och jag kommer att visa er på hur ni samarbetar och hur ni interagerar. För visst är det så, att hur ni gör har lika stor betydelse som vad ni gör.

hur vi börjar

Vi träffas helt förutsättningslöst. Ni berättar vad ni vill. Och inte vill. Jag berättar vad jag tror på och hur jag jobbar. Om vi vill bestämmer vi oss. För ett innehåll och ett upplägg som passar det ni vill uppnå.

är ni redo att ta nästa steg?

Ring mig på 0708 42 84 98 eller skicka ett mail till marie(at)klarblacoaching.se

andra sidor som kan vara av intresse:

  • Du kan läsa mer om mig och Klarblå här.
  • Om du hellre vill utvecklas bara du ska du läsa mer om individuell coaching här.

 

Klarblå Coaching, Storvägen 24, 236 42 Höllviken

mobil 0708 428498, e-post marie(at)klarblacoaching.se

© Copyright Klarblå Coaching 2016